Bevattning - Att vattna


Finishen på en gräsyta avgörs av gräsets kvalitet. Hur hög den kvaliteten är beror framför allt på tillförsel av vatten i form av bevattning och bortförsel i form av dränering och ytavrinning. Att vattna gräset optimalt är en konst som få behärskar. Samtidigt är detta extremt viktigt för hur t.ex. en fotbollsplan kommer att spelas och upplevas samt även för dess långsiktiga överlevnad med vitgröeproblematik och sjukdomshot. Det är fullt möjligt att vattna sönder en gräsyta. Om gräset får för mycket vatten får det en dålig rotutveckling, dålig nedbrytning av det organiska materialet, tendenser till utveckling av ”black layer”, det vill säga förruttnelse i växtbädden, förorsakad av syrebrist samt ökad frekvens av sjukdomsangrepp. Vid kompakta jordbäddar som dränerar dåligt blir problemen ännu större. Även i väldränerade sandbäddar kan det uppstå problem i jorden eftersom det är svårt att se när de fått för mycket vatten. På så sätt kan de vattenfyllda porerna bli för många i förhållande till de luftfyllda.

Problemet är att gräset inte säger ifrån när det får för mycket vatten bara när det får för lite, då blir det brunt. Uttorkade gräsplantor reser sig inte när du trampar på dem, de slits hårt särskilt om speltrycket är stort och i slutändan dör de. Just rädslan för att gräset ska tappa den gröna färgen och att det ska slitas för hårt är den främsta orsaken till att de flesta ytor bevattnas "fel".

Sprinkler

Effektiv bevattning av stora ytor med Watrecos system.